కేశినేని నానికి కోపం వచ్చింది

nani

ఒక పక్క రాంగొపాలవర్మ పవన్‌కల్యాణ్ స్పీచ్ చప్పగా వుందంటుంటే, మరో పక్క తగలవలసిన వాళ్ళకు బాగానే తగిలినట్టు కనపడుతుంది.

ఎన్ని అసందర్భ వ్యాఖ్యలు చేసినా భరించే వాడే పవన్‌కల్యాణ్. కేశినేని నానికి బాగా కోపం వచ్చింది. అసందర్భ వ్యాఖ్యలు మినహా మిగిలిన రెస్పాన్స్ బాగానే వుంది. పివిపి చెప్పే మాయ మాటలను నమ్మొద్దొని ఇండైరక్ట్‌గా బాగా హెచ్చరించాడు.

Filed Under: Pawan Kalyan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *