గొల్లభామ కాదు గోపికమ్మ

Screen Shot 2014-12-02 at 9.18.02 PM

Ganesh Ravuri ‏@ganeshravuri
Title drop ayyaka.. ee song lo “Gollabhama” word ni “Gopikamma” tho replace chesinattunnaru. Song matram Keka

Rajavardhan Reddy
MY FAVOURITE SONG of d film! “GOPIKAMMA” It is sooo catchy!Hard 2 get it out of ur head #Mukunda

Ravikumar K
Awesome….both are looking fair and very natural capturing…..as usual chitra garu at her lovely best…….

Sai Srujan Kumar Dommati
Mickey, you have done it again! Superb music!!

Hyndu Prasanna
song adiripoindi super varun looks superb

Filed Under: Mega Family