చంద్రబాబు, Please compromise

CBN

“ఓటుకు నోటు” ఓపెన్ సీక్రెట్. అందరూ చేసేదే కాదా, వాళ్ళెందుకు పట్టిస్తారనుకొని, మీరు అమాయకంగా దొరికిపొయారు. పట్టుకున్న వాళ్ళు ఏమైనా నిజాయితీ పరులా అంటే, కాదని కూడా అందరికీ తెలుసు.

పార్టీ కోసం రాష్ట్రాన్ని రెండు ముక్కలు అవ్వడంలో మీరు కూడా భాగస్వాములే. పార్టీ ముఖ్యమా? ప్రజల ముఖ్యామా? అంటే పార్టీనే అంటారు మీరు.

కానీ ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు మీ అవసరం వుంది. ఓటుకు నోట్ స్కాంలో తగ్గ్గండి. బ్లాక్‌ మెయిలింగ్ కేసీఆర్ డిమాండ్స్ అంగీకరించండి. తెలంగాణలో మీ పార్టీని వదులుకోండి. కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్ పార్టీగా వుంటూ, ఇక్కడ ప్రజల అభివృద్ది & ప్రయోజనాల కోసం పాటుపడండి.

Filed Under: Featured

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *