చరణ్ “బంగారం”

charan

మెగాఫంక్షన్స్‌లో మెగాఫ్యాన్స్ చిరంజీవిని అవమానిస్తున్నారంటు అభిమానులను అవమానించడం కాదు. బాద్యత కలిగిన పెద్దలు, అన్నయ్య చిరంజీవిని ఎవరైనా అనవసరంగా కెలికితే, వెనువెంటనే పెద్దలు అని కూడా చూడకుండా స్పందించడం పవన్‌కల్యాణ్ తర్వాత రామ్‌చరణ్‌కే చెల్లు. చరణ్ “బంగారం”.

Filed Under: Featuredధృవ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *