దయచేసి టి.వి ల్లోనే చూడండి

SGS

ఆడియో ఫంక్షన్స్ .. పబ్లిక్ ఫంక్షన్స్ .. వచ్చే వాళ్ళకు ఇబ్బందని పవన్‌కల్యాణ్‌కు ఇష్టం వుండదు. దూరంగా వుంటాడు. సినిమా రేంజ్ పెరగాలంటే హైప్ కోసం, ఆడియో ఫంక్షన్ ఒక వేదిక అయిపోయింది. పవన్‌కల్యాణ్ కూడా లొంగిపోవాల్సి వచ్చింది.

Filed Under: Featuredసర్దార్ గబ్బర్‌సింగ్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *