టెన్షన్ .. టెన్షన్ ..

Share the joy
  •  
  •  
  •  
  •  

DSP

మహేష్‌బాబుకు “శ్రీమంతుడు”, ఎన్.టి..అర్‌కు “నాన్నకు ప్రేమతో” .. ఇలా సూపర్ హిట్ అల్భంస్ ఇచ్చాడు దేవిశ్రీ ప్రసాద్. ఇప్పుడు “సర్దార్ గబ్బర్‌సింగ్” కు కూడా కచ్చితంగా మంచి మ్యూజిక్కే ఇచ్చి వుంటాడు. కాని అంచనాలు మాత్రం ఆకాశాన్ని మించి వున్నాయి. ఆడియో డేట్ దగ్గరకొస్తున్నకొద్ది అభిమానుల్లో టెన్షన్ .. టెన్షన్ .. మొదలైంది.

Filed Under: Featuredసర్దార్ గబ్బర్‌సింగ్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *