ఈ విషయంలో నాగబాబుని అభినందించవచ్చు

Nagababu Daughter Niharika at Tuniga Tuniga Platinum Disc Function Photos

సినిమా పరిశ్రమలొ ఆడవాళ్ళంటే చిన్నచూపు మాత్రమే కాదు దొంగచూపు కూడా వుంది. దొంగచూపులకు భయపడకుండా సినిమా పరిశ్రమలో అడుగుపెట్టడానికి మరికొంత ఔత్సాహిక అమ్మాయిలకు, నాగబాబు కూతురు నీహరిక ఎంట్రీ ఒక మార్గం అవుతుందని భావించవచ్చు. ఈ విషయంలో నీహరికకు సహకరిస్తున్న నాగబాబుని అభినందించవచ్చు.

Filed Under: ఒక మనసు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *