నాగార్జునకు మరో సూపర్‌హిట్

Nag

నాగార్జున యాసతో మాట్లాడిన బాషే కొద్దిగా ఎబ్బెట్టుగా అనిపించినా, టీజర్ అదిరింది. నాగార్జున లుక్ అదిరింది. మనం తర్వాత మరో సూపర్‌హిట్ గ్యారంటి అన్న ఫీలింగ్ తెప్పించింది.

Harish Shankar .S ‏@harish2you
This is how I always wanted to see @iamnagarjuna Mind blowing teaser kudos to director kalyan

Filed Under: Extended Family

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *