నాలుగు మెగా సినిమాలు getting ready

rd

వచ్చే రెండు నెలల్లో నాలుగు మెగా సినిమాలు ప్రేక్షకులని అలరించనున్నాయి.

రుద్రమదేవి – September 4
సుబ్రమణ్యం ఫర్ సేల్ – September 24
కంచె – October 2
నాపేరు రాజు – October 15

Filed Under: Mega FamilyFeatured

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *