పవన్‌కల్యాణ్‌కు ఉచిత సలహాలు మొదలు

PK

పవన్‌కల్యాణ్ సినిమాకు సంబంధించిన విషయాలు ఏమీ దాచలేదు. తను నమ్మిన కథను తాను తీయించుకున్నాడు. ఫ్యాన్సే ఎక్కువ ఊహించుకున్నారు. ఈ సినిమాకు వున్న క్రేజ్ దృష్ట్యా బయ్యర్స్ ఎక్కువ పెట్టి కొన్నారు. ఎక్కువ టిక్కెట్టు రేటు పెట్టుకున్నారు. ఎక్కువ లాస్ కూడా వస్తుందనుకోండి. పవన్‌కల్యాణ్ నుంచి ఎటువంటి హైప్ లేదు. పవన్‌కల్యాణ్‌ను బ్లేమ్ చేయవలసిన పని లేదు. ఇదే అదనుగా కొందరు పవన్‌కల్యాణ్‌కు ఉచిత సలహాలు మొదలు పేట్టేసారు. పవన్‌కల్యాణ్ సినిమా అంటే హైప్ ఆపడం ఎంత కష్టమో, ఈ ఉచిత సలహాలను ఆపడం కూడా అంతే కష్టం.

Filed Under: Featuredసర్దార్ గబ్బర్‌సింగ్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *