ఈ పాపం ఎవరు మూట గట్టుకుంటారో

pk

భూమితో వ్యాపారం చేసే వ్యాపారస్థులను పక్కన పెట్టి, విలువైన భూమిని రాజధాని కోసం ఇచ్చిన వాళ్ళు నిజంగా త్యాగమూర్తులు. తమ భూమిని ఇవ్వని వాళ్ళను రాజధానికి వ్యతిరేకం అని చేసే ప్రచారం దారుణం. వీళ్ళ బాదలను పవన్‌కల్యాణ్ తీర్చలేడు కాని, వాళ్ళ వాయిస్‌ను వింటున్నాడు, మనకు వినిపిస్తున్నాడు.

ఇక్కడ చంద్రబాబును తప్పు పట్టడం కాదు. ఇలా భయపెట్టి లాక్కోవడం, వాళ్ళ శాపనార్దాలు తట్టుకొవడం ఇంకా కష్టమైన పని.

వీళ్ళ ఆవేదన వింటుంటే, కొందరికి చాలా అన్యాయం జరుగుతున్న మాట వాస్తవం అనిపిస్తుంది.

ఈ పాపం ఎవరు మూట గట్టుకుంటారో .. ఈ సమస్యలకు పరిష్కారం ఏమిటో .. అంతా అయోమయం.

Filed Under: Pawan KalyanFeatured

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *