బాబాయ్ & అబ్బాయి Coming soon trailer Edited by VivEK RAju

mega

ఐడియాస్ రావడం వేరు .. వచ్చినాక చేసి చూపించడం వేరు .. good idea and well done video. అదిరిపోయింది .. Good Job. ఒక సినిమాకు మరో సినిమా పోటి కాదు అని చెప్పడానికి ఇటువంటి పబ్లిసిటి టివిల్లో వచ్చేట్టు చెయ్యాలి ..

Filed Under: Mega FamilyFeatured