భయంతో కాదు, బాద్యతతో ’26/11 ఇండియాపై దాడి’

rgv

idlebrain.com Jeevi Rating నేను ఫాలో అవ్వను కాని, ఫైనల్ analysis చదువుతాను. రాంగోపాలవర్మ భయంతో కాదు, బాద్యతతో తీసిన సినిమా ’26/11 ఇండియాపై దాడి’ అని అంటున్నాడు.వీకేండ్ సెట్ చెయ్యాలి.

In a recent press meet, Ram Gopal Varma has said that he has done this film with fear. But, I feel that he has made this film with responsibility and this is the kind of subject he puts his heart and soul into while making. Ram Gopal Varma has been a great director since his first film Shiva. But he has made a few good films and a lot of bad films. The Attacks of 26/11 can be called as one of the good films made by Ram Gopal Varma.

Note: The violence in the film is stark and bloodshed is raw. Be prepared for it when you go to watch ‘The Attacks of 26/11’.

— idlebrain Jeevi

Filed Under: Extended FamilyFeatured