ముద్రగడ దీక్ష విరమించాలి

mp

కుల ప్రయోజనాల కంటే రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు ముఖ్యం. ముద్రగడ దీక్ష విరమించాలి. అందరూ కలిసి రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాల్సిన సమయం ఇది. కులం పక్కన పెట్టి, రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం పొరాడండి.

రాజకీయ ప్రయోజనాలు ఆశీంచని పవన్‌కల్యాణ్, అంతా అయిపొయాక “నేనున్నాను” అనే ధోరణి వీడి, ఆహ్వానం కూడా ఆశీంచకుండా, చొరవ తీసుకొని, కుల సమస్యగా కాకుండా, సమాజ శ్రేయస్సు దృష్ట్యా, ముద్రగడను ప్రభుత్వాన్ని రాజీ చేయవలసిందిగా విజ్ఞప్తి.

Filed Under: Pawan Kalyan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *