రత్తన్‌పూర్

ACS_2322

‘సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్’ సినిమా కథంతా ‘రత్నాపూర్’ అనే గ్రామంలో జరుగుతుంది. అందుకోసం ‘రత్నాపూర్’ గ్రామం సెట్ నే రూపొందించారు. కేవలం నలభై ఐదు రోజుల్లోనే రూపుదిద్దుకున్న ఈ సెట్ ని రూపొందించింది కళా దర్శకుడు బ్రహ్మ కడలి. ఈ సెట్ ని ప్రముఖ కళా దర్శకుడు తోట తరణి అభినందించాడని బ్రహ్మ కడలి అంటున్నాడు. ఈ సెట్ ని వాతావరణానికి హాని కలిగించని విధంగా ఎకో ఫ్రెండ్లీ మెటీరియల్ తో తయారుచేయడం విశేషం.

Eco-friendly Set for Sardaar GabbarSingh !

Empathizing with the ecologists, the makers of Pawan Kalyan’s Sardaar Gabbar Singh have come up with an environment-friendly set for the film. The village set of Rattanpur, which plays a pivotal role in the film, is built without causing any damage to natural resources in the locality.

Writer-actor Pawan Kalyan who himself is a great tree lover and environmentalist, insisted not to cut any tree, plant or even a branch. This indeed was a big challenge for art director Brahma Kadali. “Not a single tree or a branch is cut to erect the massive set of Rattanpur. The existing trees and plants have been retained without causing any damage and these trees have become part of Rattanpur’s landscape,” shares art director Brahma Kadali who earlier worked for Gabbar Singh as well. Around 350-odd trucks of soil is dumped into the land to level the surface. Despite this, the makers of SGS ensured trees are unaffected.

Pawan Kalyan, shares a special bonding with Rattanpur set. Even after the shoot is completed for the day, Pawan likes to spend within the set for at least two hours. That’s the kinda bond he share with the Rattanpur set. And so producer Sharrath Marar and the whole cast, crew who love to pass the time on the set after the shoot. This is not all.

Mega Star Chiranjeevi, Director Trivikram Srinivas, Art Director Thota Tharani are few of the luminaries who visited the sets of Rattanpur. “Usually, it’s hard-to-please Thota Tharani garu. Unless it’s something special, it doesn’t impress him. As soon as he walked into Rattanpur set, he liked it. After through examination, he appreciated me. This compliment I’d cherish for the rest of my life,” says delighted Brahma Kadali. He adds that Mega Star Chiranjeevi, Director Trivikram too fell in love with the set of Rattanpur.

Billed to be an out and out entertainer laced with right doses of action and romance, the principal shooting of Sardaar GabbarSingh is predominantly shot in Rattanpur set.

ACS_2322

ACS_4258

Filed Under: Featuredసర్దార్ గబ్బర్‌సింగ్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *