రాజమౌళిపై కక్ష

Bahubali-Shivudu-Poster-Inspired-From-Thiruvannamalai

ఒక మనిషి సక్సస్‌తో హైలో వున్నప్పుడు, ఆ మనిషిపై సాటి మనుషులకు ఈర్ష్య సహజం. ఏమి చేసినా భూతద్దంలో చూస్తూ, తక్కువ చెయ్యడానికి నిరంత ప్రయత్నాలు చేస్తూ వుంటారు ఈర్ష్య పరులు. బాహుబలిపై వున్న హైప్‌ను తట్టుకొలేని కొన్ని వర్గాలు, ఆ సినిమా ప్రతిస్టిల్‌కు అదో ఇదో ఇన్సిపిరేషన్ అంటూ మరో పోస్టర్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు.

సినిమాలు మొదలు అయిన తొలి రోజులు కావివి. ఎన్నో సినిమాలు వచ్చాయి. ఒక సినిమాకు మరో సినిమా ఇనిస్పైర్ కావడం అనేది చాలా సహజ విషయం. అదేదో పెద్ద నేరంగా పరిగణించడం చూస్తుంటే కొన్ని వర్గాలు రాజమౌళి సక్సస్‌పై ఇంత కక్ష కట్టారా అని ఆశ్చర్యపడల్సి వస్తుంది.

పై ఫోటో ప్రభాస్ స్టిల్‌కు దగ్గరగా వుంటే, క్రింది ఫోటో ఎదో ఇంగ్లీష్ సినిమాకు దగ్గరగా వుందంటున్నారు.

Filed Under: FeaturedబాహుబలిTelugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *