సర్దార్ ఫినిష్ చెయ్యగలడా

Screen Shot 2015-08-22 at 10.54.57 AM

పవన్‌కల్యాణ్ తన ఆవేశాన్ని(ఆవేదన) తీర్చుకొవడానికి ట్వీటర్‌ను విచ్చలవిడిగా వాడేసుకుంటున్నాడు. పవన్‌కల్యాణ్ ట్వీటర్ మేసేజెస్ చూస్తుంటే సర్దార్ తన ఆఖరి సినిమా అయ్యే సూచనలు పుష్కలంగా కనిపిస్తున్నాయి. కాకపొతే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పరిస్థితులు, “సర్దార్” సినిమా కూడా చేసుకొనివ్వడం లేదు. సర్దార్ అయినా ఫినిష్ చెయ్యగలడా అనే అనుమానాన్ని వ్యక్త పరుస్తున్నారు ఆయన అభిమానులు.

Filed Under: Pawan KalyanFeaturedసర్దార్ గబ్బర్‌సింగ్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *