కాటమరాయుడు ఫస్ట్ లుక్

kr

ఆఫీషియల్‌గా రిలీజ్ చెయ్యలేదు ఈ స్టిల్. లీక్ అయ్యిందో తెలియదు లేదా ఫ్యాన్ క్రియేట్ చేసిందో తెలియదు. కేక స్టిల్ అని ఫ్యాన్స్ పండగ చేసుకుంటున్నారు.

Filed Under: కాటమరాయుడు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *