ఇంకో ఎవరేజ్ సాంగ్

మెగాఫ్యాన్స్ టాక్:
ఖైదీనెం150 రెండో సాంగ్ కూడా రిలీజ్ అయ్యింది. ఫస్ట్ హియరింగ్‌లో విన్నప్పుడు, యూత్ హిరో పాడుకొవాల్సిన సాంగ్, ఈ సాంగ్‌లో బాస్‌ను ఊహించుకొవడం చాలా కష్టంగా వుంది. సాంగ్ కూడా చాలా ఎవరేజ్‌గా వుందని అంటున్నారు మెగాఫ్యాన్స్.

Phaneendra ‏@bphaneendra
Anna DSP, okasari sdz ki ichina songs tho compare cheskunnava asalu ?

Looks like Megastar has very big responsibility to take these songs to next level with his presence. Let’s see !! #KhaidiNo150

Filed Under: Featuredఖైదీ నెం 150

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *