థియేట్రికల్ ట్రైలర్ బాగా కట్ చేసారు

ఫాన్స్ కి కావాల్సిన మాస్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ థియేట్రికల్ ట్రైలర్ లో చూపించారు. పవన్ కళ్యాణ్ పంచె కట్టులో కుర్రాడిలా కనపడ్తున్నారు.

Filed Under: Featuredకాటమరాయుడు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *