అవలీలగా 1000 కోట్లు

తెలుగుసినిమా వంద కోట్లు సాధిస్తే గొప్ప. అటువంటిది బాహుబలి సినిమా అవలీలగా 1000 కోట్లు సాధించిందంటే ఎంత గొప్ప అనేది మాటల్లో ఎవరూ చెప్పలేరు. హాట్సాఫ్ టు రాజమౌళి విజన్ & హాట్సాఫ్ టు హిరో & ప్రొడ్యూసర్.

Filed Under: బాహుబలి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *