హల్లో -Exclusive review

ల్లో ఎలా వుంది? చిరంజీవి చెప్పినంత వుందా?
చాలా బాగుంది. హృదయానికి హత్తుకునే సన్నివేశాలు చాలా వున్నాయి.

హల్లో ప్రత్యేకత ఏమిటి?
freemake/remake of serendipity

అఖిల్ రీలాంచింగ్ ఎలా అనిపించింది?
చాలా కష్టపడ్డాడు. బాగా చేసాడు.

హిరోయిన్ ఎలా వుంది?
బాగుంది. బాగా చేసింది. సినిమాకు ప్లస్.

డైరక్టర్ విక్రమ్ కుమార్ మార్క్ కనిపించిందా? మనం లానే ఏదైనా మ్యాజిక్ చేసాడా?
టేకింగ్ పరంగా బాగుంది. స్క్రిప్ట్ మీద తక్కువ కాలం పనిచేసినట్టు అనిపించింది.

పాటలు ఎలా వున్నాయి?
బాగున్నాయి.

యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ ఎన్ని? ఎలా వున్నాయి?
కథకు అవసరం లేదనిపిస్తాయి. కాని, టేకింగ్ అదిరిపోయింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: