మరీ ఇంత క్లాస్ అయితే మాస్ పరిస్థితి ఏమిటి?

త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ & పవన్ కళ్యాణ్కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న చిత్రం అజ్ఞాతవాసి. ఈ చిత్రంలోని ‘గాలి వాలుగా ఓ గులాబి వాలి గాయమైనదీ..’ అంటూ సాగిపోతున్న రెండో పాట

Read more