రంగమ్మ మంగమ్మ యేం పిల్లడూ

ఓయ్ రంగమ్మా.. మంగమ్మా ఓయ్ రంగమ్మా….. మంగమ్మా రంగమ్మ మంగమ్మ యేం పిల్లడూ….. పక్కనే వుంటాడమ్మా… పట్టించుకోడు రంగమ్మ మంగమ్మ యేం పిల్లడూ….. పక్కనే వుంటాడమ్మా… పట్టించుకోడు

Read more

రంగా…రంగ స్థలానా

రంగా…రంగా రంగస్థలానా రంగా…రంగ రంగస్థలానా వినపడేట్టు కాదురా…కనపడేట్టు కొట్టండెహే రంగా రంగా రంగస్థలానా.. రంగు పూసుకోకున్నా యేసమెసుకోకున్నా ఆట బొమ్మలం అంట మనమంతా తోలు బొమ్మలం అంట

Read more

లచ్చిమి

యేరు  శనగ  కోసం మట్టిని  తవ్వితే ఏకంగా  తగిలిన లంకె  బిందెలాగా  ఎంత  సక్కగున్నావే . లచ్చిమి ఎంత  సక్కగున్నావే  సింత  సెట్టు ఎక్కి సిగురు కొయ్యబొతే  సేతికి అందిన సందమామ  లాగ  ఎంత  సక్కగున్నావే . లచ్చిమి ఎంత  సక్కగున్నావే 

Read more

మరీ ఇంత క్లాస్ అయితే మాస్ పరిస్థితి ఏమిటి?

త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ & పవన్ కళ్యాణ్కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న చిత్రం అజ్ఞాతవాసి. ఈ చిత్రంలోని ‘గాలి వాలుగా ఓ గులాబి వాలి గాయమైనదీ..’ అంటూ సాగిపోతున్న రెండో పాట

Read more