ఎర్ర తువ్వాళ్ళు రెడీ చేసుకోండి

tuvvaaLLU
ఏ హిరో అభిమానులకైనా పవన్ ఫ్యాన్స్‌ని చూస్తే, మన హిరో సినిమాకు కూడా ఇలా చెయ్యాలనిపించేలా వుండాలి. పవన్‌కల్యాణ్‌కు ఫ్యాన్స్ పల్స్ తెలుసు అనటానికి ఇదే నిదర్శనం. ఎర్ర తువ్వాలిని సినిమాలో ఊపయోగించడమే కాదు, అది ఫ్యాన్స్‌కు చేరేలా అన్ని పోస్టర్స్‌ల్లో కవర్ అయ్యేలా చూడటం కచ్చితంగా పవన్‌కల్యాణ్ మాస్ పల్స్ బాగా గ్రహించాడని అర్దం అవుతుంది. ఎర్ర తువ్వాళ్ళు రెడీ చేసుకోండి. ఫ్యాన్స్ షోల్లో ప్రతి ఒక్కరి చేతుల్లో వుండే విధంగా చూసుకుంటే, చూడటానికి సూపర్ వుంటుంది. పబ్లిసిటి తక్కువైంది అనుకునే ఫ్యాన్స్, పబ్లిసిటీలో భాగం అవుతారు.

Filed Under: Featuredసర్దార్ గబ్బర్‌సింగ్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *