ఆనందం:భయం

SGS

పవన్‌కల్యాణ్ తన సినిమాకు సంబంధించిన విషయాలు సినిమా రిలీజ్‌కు ముందు వెల్లడించడానికి ఇష్టపడడు. పబ్లిసిటీ లేకపొతే ఎలా అని ఫ్యాన్స్ కంగారు పడిపొతూ వుంటారు. అభిమానుల డిమాండ్ మేరకు, పబ్లిసిటీ కోసం, సినిమా రిలీజ్ దగ్గరవడంతో స్టిల్స్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఆ స్టిల్స్ చూసి ఆనందిస్తూ, ఇప్పుడు అంచనాలు రీచ్ అవదెమోనని భయంతో వున్నారు. పవన్‌కల్యాణే కరెక్ట్ అంటున్నారు. Let The Movie Talk.

SGS

SGS

Filed Under: Featuredసర్దార్ గబ్బర్‌సింగ్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *