ఇట్స్ టైం టు పార్టీ

Pawan Kalyan

ఓరి దేవుడో దేవుడో ఏం పిల్లగాడే
మిల్లీ మీటరైనా వదలకుండా దిల్లో నిండినాడే..
కళ్ళలోన కత్తులున్న తీవ్రవాదిలా
మాటల్లోన మత్తులున్న మంత్రవాదిలా
పరేషాను చేస్తున్నాడిలా పట్టుకో.. ఆ పట్టుకో..
హేయ్.. Its time to party now..
Its time to party now..
నోటికొచ్చిన పాటేదో పాడేయ్ పాడేయ్ పాడేయ్
ఒంటికొచ్చిన డాన్సేదో చేసేయ్ చేసేయ్ రో..
Its time to party.. Its time to party
చేతికందిన డ్రింకేదో తాగేయ్ తాగేయ్ తాగేయ్..
లోకమంతా ఉయ్యాలే ఊగేయ్ ఊగేయ్ రో..
its time to party.. its time to party
కమాన్ కమాన్ lets chill n thrill n kill it now..
కమాన్ కమాన్ పిచ్చెక్కించేద్దాంరో..
కమాన్ కమాన్ lets rock it shake it break it now
కమాన్ కమాన్ జల్సా చేద్దాంరో..

its time to party now..
its time to party now.. రావే ఓ పిల్లా..
its time to party now.. చేద్దాం గోలా..
its time to party now.. రావే ఓ పిల్లా..
మనకంటే గొప్పోళ్ళా టాటా బిర్లా..

ఓరి దేవుడో దేవుడో ఏం పిల్లగాడే
మిల్లీ మీటరైనా వదలకుండా దిల్లో నిండినాడే..
కళ్ళలోన కత్తులున్న తీవ్రవాదిలా
మాటల్లోన మత్తులున్న మంత్రవాదిలా
పరేషాను చేస్తున్నాడిలా పట్టుకో.. ఆ పట్టుకో..

ఎడిసన్ను బల్బులోని ఫిలమెంటు వైరు నేను..
అట్టా నను టచ్ చేశావో ఇట్టా స్విచ్చానవుతాను..
its time to party.. its time to party
హేయ్ మైక్రోవేవ్ మంటలాగా సైలెంటు ఫైరు నేను
నువ్ కొంచెం అలుసిచ్చావో టాలెంటే చూపిస్తాను..
its time to party.. its time to party
హేయ్ బోయ్.. అబ్బాయ్.. లవ్ గాడ్ కు నువ్వూ క్లోనింగా..
అమ్మోయ్! అమ్మాయ్.. తొలిచూపుకె ఇంతటి ఫాలోయింగా..

its time to party now
its time to party now.. రావే ఓ పిల్లా..
its time to party now.. చేద్దాం గోలా..

మైనేమ్ ఈజ్ మార్గరీటా.. మాక్ టైల్ లా పుట్టానంటా..
చూపుల్తో అందమంతా సరదాగా సెర్చ్ చేయమంటా..
its time to party.. its time to party
వాచ్ మేన్ ఏ లేనిచోటా వయసే ఓ పూలతోటా..
వెల్కం అని పిలిచావంటే తుమ్మెదలా వాలిపోతా..
its time to party.. its time to party
హెల్లో హెల్లో అని పిలవాలా నిను పేరెట్టీ..
పిల్లో పిల్లో నను లాగొద్దట్టా దారంకట్టీ..

its time to party now
its time to party now.. రావే ఓ పిల్లా..
its time to party now.. చేద్దాం గోలా..
its time to party.. its time to party
its time to party.

గానం : మాల్గాడి శుభ, డేవిడ్ సైమన్
సాహిత్యం : రామజోగయ్య శాస్త్రి
సంగీతం : దేవీశ్రీప్రసాద్

Filed Under: Pawan Kalyan