పవన్-తివిక్రమ్ సినిమాలో వివిధ పాత్రల గెటప్స్

పవన్ కళ్యాణ్

పవన్ కళ్యాణ్

రోజూ సైటులో ఎదోక అప్ డేట్ పెట్టకపోతే నిద్ర పట్టదు. ఏదోకటి పెట్టాలంటే అక్కడ చెక్ చేసి, ఇక్కడ చెక్ చేసి .. ఇటు తిరిగి అటు తిరిగి .. మనకు నచ్చే పాయింట్ దొరికే దాకా వేట కొన సాగించాలి. ఈ రోజు వేటలో ఇక్కడ(powerstarpawan.com) దొరికిన పవన్ కళ్యాణ్-తివిక్రమ్ సినిమాలో వివిధ పాత్రల గెటప్స్.

ఆలీ

ఆలీ

కోట

కోట

ఆహుతి ప్రసాద్

ఆహుతి ప్రసాద్

పేరు తెలియదు

పేరు తెలియదు

పేరు తెలియదు

పేరు తెలియదు

Filed Under: Pawan KalyanFeatured