ఫస్ట్ పాటలో రెండులైన్లు కథను ప్రతిబింబిస్తాయి

Srimani

సాక్షి: ‘అత్తారింటికి దారేది’లో ‘ఆరడుగుల బుల్లెట్టూ’ పాటకు మంచి అప్లాజ్ వస్తున్నట్లుంది?
ఈ పాట వ్రాసిన యువ గీతరచయిత శ్రీమణి: అవును… త్రివిక్రమ్‌గారు ఇష్టంతో రాయించుకున్న పాట అది. హీరో ఇంట్రడక్షన్‌కి, కథకీ రెండిటికీ సరిపోయేలా పాట ఉండాలని చెప్పారు త్రివిక్రమ్. దాంతో ఛాలెంజింగ్‌గా ఈ పాట రాశాను. ఈ పాటలో ఓ లైనుంది. ‘గగనపు వీధి వీడి వలసవెళ్లిపోయిన నీలి మబ్బుకోసం తరలింది తనకు తానే ఆకాశం పరదేశం’ అని. ఈ రెండులైన్లు… ఈ కథను ప్రతిబింబిస్తాయి.

Full Song:
గగనపు వీధి వీడి వలసబొంది పోయిన నీలిమబ్బు కోసం
తరలింది తనకు తానే ఆకాశం పరదేశం
శిఖరపు అంచు నుంచి నేల జారిపోయిన నీటి చుక్క కోసం
విడిచింది చూడు నదమే తనవాసం వనవాసం….
భైరవుడో భార్గవుడో భాస్కరుడో మరి రక్కసుడో

ఉక్క్కుదైనలాంటి వంటి నైజం
వీడు మెరుపులన్ని ఒక్కటైన తేజం

రక్షకుడో భక్షకుడో పరీక్షలకే సుశిక్షితుడో

శత్రువంటి లేనిదింక యుద్ధం
వీడి గుండె లోతు గాయమైన సిద్ధం

నడిచొచ్చే నర్తన శౌరి ఓహో ఒహోహో
పరిగెత్తే పరాక్రమ శైలి ఓహో ఒహోహో
హలాహలం ధరించిన దగ్ధ హృదయుడో

వీడు ఆరడుగుల బుల్లెట్టు..
వీడు ధైర్యం విసిరిన రాకెట్టు..

గగనపు వీధి వీడి వలసబొంది పోయిన నీలిమబ్బు కోసం
తరలింది తనకు తానే ఆకాశం పరదేశం
శిఖరపు అంచు నుంచి నేల జారిపోయిన నీటి చుక్క కోసం
విడిచింది చూడు నదమే తనవాసం వనవాసం.

దివి నుంచి భువి పైకి భగ భగమని కురిసేటి
వినిపించని కిరణం చప్పుడు వీడు
వడి వడిగా వడగళ్లై దడ దడమని జారేటి
కనిపించని జడి వానేగా వీడు…

శంఖంలో దాగేటి పోటెత్తిన సంద్రం హోరితడు
శోకాన్నే దాచేసే అశోకుడు వీడురో…

వీడు ఆరడుగుల బుల్లెట్టు..
వీడు ధైర్యం విసిరిన రాకెట్టు..
ఆ…… ఆ…….

తన పదవే వదులుకొని పైకెదిగిన కొమ్మలకి
చిగురించిన చోటుని చూపిస్తాడు
తన దిశనే మార్చుకుని ప్రభవించే సూర్యుడికి
తన తూరుపు పరిచయమే చేస్తాడు
రావణుడో రాఘవుడో మనసును దోచే మాధవుడో
సైనికుడో శ్రామికుడో అసాధ్యుడు వీడురో

వీడు ఆరడుగుల బుల్లెట్టు..
వీడు ధైర్యం విసిరిన రాకెట్టు..

గగనపు వీధి వీడి వలసబొంది పోయిన నీలిమబ్బు కోసం
తరలింది తనకు తానే ఆకాశం పరదేశం
శిఖరపు అంచు నుంచి నేల జారిపోయిన నీటి చుక్క కోసం
విడిచింది చూడు నదమే తనవాసం వనవాసం….

Filed Under: Pawan KalyanFeatured